FLC Tropical City Ha Long đưa “vườn nhiệt đới” về với thành phố biển

Ảnh Ban Đêm FLC Tropical City

Khách hàng sẽ nhận đặc quyền là chủ đầu tư hỗ trợ lợi nhuận 10 triệu đồng mỗi tháng trong hai năm khi dự án đi vào vận hành.